Verktygsindustrins marknadssituation

MARKNADSTREND
För närvarande, när det gäller affärsmodellen för Kinas verktygsindustri, presenterar en del av funktionen "verktygs e-handel", som använder Internet som ett komplement till marknadsföringskanalen; samtidigt som det tillhandahåller billiga produkter kan det på ett intelligent sätt lösa grunda smärtpunkter i industrin. Integrationen av uppströms- och nedströmsresurser på Internet och verktygsindustrin ger konsumenterna pengarsparande, tidsbesparande och fysiologiska tjänster i form av "lågkostnadspaket + serviceåtagande + processövervakning". I framtiden kommer verktygsindustrins lönsamhet främst att baseras på dess förmåga att integrera resurser och kreativitet i transaktionsflöden.
Marknadsstorlek
Verktygsindustrins marknadsstorlek under 2019 kommer att nå 360 miljarder yuan, vilket förväntas öka med 14,2% jämfört med året innan. Eftersom den inhemska och utländska utbuds- och efterfrågesituationen är svår att uppnå en balans på kort sikt är efterfrågan på verktygsindustrin stark. "Internet +" används inom verktygsområdet, vilket ger nytt utvecklingsutrymme för verktyg. På grundval av detta är traditionella företag och Internetplattformar mycket konkurrenskraftiga. Företag förbättrar konkurrensnivån på marknaden genom att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten och ger nytt tillväxtutrymme för verktygsindustrin.


Inläggstid: maj-28-2020